Når man fisker på Horgøien,  så er det vannstandsmåleren i Gaulfossen man forholder seg til. 


Klikk på knappen nedenfor for å gå inn på siden til NVE å se vannføringen.