Horgøiens fiskesoner

Valdet er over 2,5 km, med fiske på både på øst- og på vestsiden av elven. God adkomst og parkeringsplass for bil på begge sider. Det er fine stier og for det meste helt flatt terreng med lett tilgjengelighet til elva. Fine vademuligheter, stille og naturskjønne omgivelser. Valdet er veldig godt egnet for fluefiske. Her får du virkelig "ladet batteriene" og koble av fra hverdagens stress og mas.


Fine muligheter for deg/din gruppe å hygge seg med god mat, drikke og bålkos ved elvekanten. Blant annet flere bålpanner, sittegrupper og gapahuker til disposisjon. Det er også mulig for din gruppe å avtale en helt spesiell kveld med hvit duk, tallerkener, glass og vinkjøler ved elvekanten.


Klikk for å forstørre bildene.

Her er et oversiktsbilde over øvre og nedre grense på Horgøien, samt sone-markering for de ulike sonene på Øst-siden av elven.

Østsiden

Sone 1  -  Toppen 


Toppen er en klassisk juni-sone på Horgøien, hvert år så tas det flere store lakser her. Denne sonen er best når elven er fra 100 mog oppover. 

Sone 1 er litt kanalformet nedover, den er veldig dyp og har en del store stener. Elvebanken består av mindre steiner, slik at det er fint å gå, men har en rask fordypning, og når elva er stor, så går laksen nært vårt land. Dette fordi det er veldig hard strøm på motsatt bredd. Når elva normaliseres i vannføring etter vårflommen, så benytter laksen seg mer av elvas bredde, normalt fra midten av elva og inn mot vår side, uten at det kreves veldig lange kast. 


Toppen er en plass som krever tunge synkeliner når elva er stor, under vårflommen, så man kan fint sette på det aller tyngste som finnes av skyteklumper. Når vannføringen normaliseres under 200 m3, så er det anbefalt med mer normale synkeliner. Under 100 m3 så er det flyt/synk snører som er anbefalt. 

Østsiden

Sone 2 - Kanten


Kanten er en plass som leverer jevnt med fisk hele sesongen. Den fisker godt på flere vannstander. Hvis elva blir større enn 300 m3 , begynner det å bli vanskelig å vade og gå i fiskesituasjonen. Denne sonen er litt mer krevende kastemessig når der er mye vann. Venstrespey er å anbefale på grunn av mye trær bak som skaper en trang kastesituasjon.

Dette er en av sonene på Horgøien som ikke er så dyp. Den har en jevn strøm og utfylles av flere minde fordypninger og steiner som bryter opp strømmen under vannoverflaten. Dette gjør at det ofte hviler en del laks på denne sonen, og på deler av elven som vi kommer fint til med fluestanga. Elva er ganske brei, men mange av laksene trekker over på vår halvdel. Når elva er stor i juni så kan man fint bruke ganske tunge synkeliner, men det er ikke samme behovet for de tyngste linene som feks på Sone 1.


Når vannføringen faller ned mot normalen etter vårflommen, så blir overflatestrømmen ganske blank, dette kan lure mange til å tro at det er for lite vann på denne sonen, men de som bruker litt tid her, får ofte god utteling med laksefangst. Ett tips er å vente til sola er borte fra elva hvis det er litt lite vann, da blir laksen veldig sky. En av de gode plassene for førsteøkta om morgenen eller på kvelden, når laksen begynner å røre på seg igjen.

På lavere vannføring er det vanlige flyt/synk-snører som gjelder, og ikke rene synkeliner.


Østsiden

Sone 3


Sone 3 er den sonen som virkelig er avhengig av lite vann for å være fiskbar. Både med tanke på å få til å gå langs elven, også for at laksen skal trekke bort fra land på andre siden. Til fordel igjen så er det veldig godt surstoffnivå i vannet i denne hølen, når elva blir liten og gjerne litt varmere. Da er det en sone som er behagelig for laksen å stå på. Optimal vannføring på sone 3 er mellom 20-50 m3.


Her er det såpass bra fart i vannet selv på lav vannføring, at man gjerne kan sette på litt synkeliner. Dette er også en fin plass å fiske med Riffling Hitch når elva blir lavere og varmere. 


Østsiden

Sone 4 - Gråsonen


Gråsonen er blant de lengste fiskesonene på Horgøien. Dette er også en av de som leverer mest og størst laks igjennom hele sesongen. Den starter med en relativt hard innstrøm som går inn mot muren av motsatt bredd, og fortsetter i en dyp kanal nedover langs elveforbygningen. Den øvre delen fisker best når elven er lav utover sommeren, med god dybde og mye surstoff i vannet, så stopper en del laks og hviler her. Fra midtre del og nedover mot brekket på Gråsonen så blir kanalen litt breiere og har jevnere strømhastighet, og vi kan gå langs en grusrygg utover i elven. Når vi har litt mer vann, så kommer ofte laksen langs denne kanten. Det står laks sporadisk nedover hele sonen,  i tillegg til at det er en plass der vi treffer laksen som går oppover elva på en fin måte.


Gråsonen tåler ganske tunge synkeliner. På stor og kald junielv så er det blant de tyngste synkelinene som er å anbefale, slik at fluen er på fin dybde i det området laksen kommer. Når elva kommer rundt 100 m3 så blir strømhastigheten på nedre del roligere, som foretrekker en noe lettere synkegrad i bakkant på klumpen, men samtidig en del synk ut mot fluen for å få den ned i den dype delen. Int/s3 body eller lignende i bakkant, og s4/s6 i front er ett godt eksempel på mellomvannføring. På mindre vannføring og når man fisker øvre del så er flyt-synksnører førstevalget. Fly/s2/s4 fisker veldig fint.


Østsiden

Sone 5 - Fluesonen


Dette er nok den mest populære sonen, og som Horgøien nok er mest kjent for. Fluesonen er en estetisk nydelig sone, som også gir gode fangster igjennom hele sesongen. Den er enkel å både fiske og vade på, har en nydelig gapahuk med strøm- og vanntilgang, - noe som gjør det veldig komfortabelt å bruke tid her.  Fluesonen er også en sone som fisker veldig godt på mange vannstander, også når elva blir lav. Laksen kommer ofte rett utenfor kanten vi vader på. Det blir noen meter med god dybde før hovedstrømmen blir hard, i den sektoren kommer ofte laksen svømmende. En jevn strømkant og fint dybde mot siste halvdel av driftet gjør at man ofte fisker fluen effektivt i denne delen av driftet.


Dette er en av sonene der jeg ikke ønsker å fiske med de tyngste linene, selv om det er stor og kald junielv. Laksen kommer nært land når elva er stor, og da ønsker jeg en line som fisker godt helt inn. Samtidig som jeg ønsker å få fluen godt ned ute i elva og på rett dybde i den kanten laksen kommer. Valget faller ofte på line med intermediate eller synk 1 i bakkant og mellom s3-s6 i front. På lavere vannføring så fisker flyt/synk-snører i alle varianter veldig fint på hele sonen.

Østsiden

Sone 6 - Jernbanemuren


Fisket i jernbanemuren er motfiske til vår del av Svingen på vestsiden. Fisket fra muren foregår når elva er lav, gjerne fra 50-60 m3 og nedover. Da trekker laksen ut i hovedstrømmen og man får fisket fint inn mot laksen hele veien nedover muren. På denne sonen så er det en ekstremt stor fordel å beherske venstrespey, da det er såpass trangt på nedstrømssiden av en dobbel spey blir utfordrende.


Dette er en plass jeg ønsker å fiske tunge synkeliner selv på lav vannføring, hølen er dyp og jeg ønsker en annen fremtoning på fluen min, enn det som man får til fra andre siden. Målet er å komme raskt dypt med fluen, og fiske dypt inn mot hovedstrømmen. Fordelaktig med kortere synkeliner da hovedstrømmen er ganske smal, da får man bedre kontroll over snøret og driftet. Compact-klump rundt s3 til s6 er anbefalt.


Her er et oversiktsbilde med sone-markering for de ulike sonene på Vest-siden av elven.

Vestsiden

Svingen


Svingen er mange Horgøien-fiskere´s favoritt. En plass som fisker godt fra 1. juni på høy vannføring og helt ned til veldig lav vannføring, når laksen står i hølen, da er det også en fin plass å fiske med enhånds. Samtidig som dette er den sonen som er fiskbar på den høyeste vannføringen. Svingen har en god dybde hele veien. Her også, som flere andre plasser på Horgøien, så kommer laksen nært land, inntil kanten når elva er stor. Det gjør at man lettere har flua i fiskbar posisjon, når den drifter over der laksen kommer. Det er en lignende gapahuk i Svingen som på Fluesonen, bare uten strøm og vann. Bålpanne med fri bruk av tørr ved er tilgjengelig.  


Ved høy vannføring så kan man fiske blant de tyngste linene, men vær obs når man fisker, slik at driftet ikke stopper for nært land. Laksen tar ofte mot slutten av driftet på mye vann, dermed ønsker man god drift helt inn, samtidig som man ønsker å presentere flua dypt ned.

På mellomvannføring så blir strømhastigheten litt roligere på innsiden, så da foretrekkes det å fiske med flyt/syn-snører, gjerne med veldig tung synk i front, da det er god dybde ute i hølen. Når elva bli lav så er det natuligvis ikke samme behover for å presentere flua like dypt, så da er lettere flyt/synk-snører og flyteliner å anbefale. 


Vestsiden

Brekket


En skikkelig lureplass på Horgøien. Men absolutt ikke for den som er i elva for første gang. En plass som er vanskeig å vade på, for skogen er rett bak. Det kreves også ganske lange kast, for å nå ut til laksen som kommer rundt midten av elva. Brekket fiskes fra rundt 250 m3 og ned til 30-40 m3 Dersom man får til å kaste langt i en trang kastesituasjon, så er dette en plass som kan gi deg en spennende opplevelse, når storlaksen tar flua ned mot brekkanten! 

PS, mannen på bildet måtte følge etter en laks på 13 kilo helt ned mot Valdum/Valdøyan-valdet!


På denne plassen er det viktigste å velge et snøre som du kan kaste lengst mulig med, i en trang kastesituasjon. Det er viktigere enn akkurat hvilken synkegrad det er. Fordelaktig med litt synk hvis du kan velge.